Pilates İlkeleri
Pilates kendine özel prensipleri olan bir egzersiz sistemidir.

1980 yılında Philip Friedman ve Gail Eisen, pilatesle ilgili ilk modern yayın olan Pilates Metodunun
Fiziksel ve Zihinsel Kondisyonu (The Pilates Method of Physical and Mental Conditioning) kitabında,
pilatesin 6 prensibini özetlemişlerdir:  Konsantrasyon, Nefes, Kontrol, Merkezleme, Akıcılık, Kesinlik.

1) KONSANTRASYON
Pilates yoğun odaklanma ister: "Yaptığınız şey üzerine konsantre olmalısınız. Her zaman. Ve tüm
bedeninize konsantre olmalısınız." Bu her zaman kolay değildir ama pilateste egzersizleri nasıl yaptığınız
egzersizin kendisinden daha önemlidir.
Dikkatsizce 20 tekrar yapmaktansa kusursuz bir şekilde 5 tekrar yapmak daha faydalıdır. Yapılan işe
odaklanıp işin kontrolünü ele almak en etkili ve sağlıklı çalışma ile sonuçlanacaktır.
Pilates egzersizlerinde konsantrasyon esastır. Vücudun her parçası  uyum içinde ve doğru duruşları
muhafaza ederek hareket etmelidir. Bunları yaparken viziolize etmek -imgelemeleri kullanmak-
konsantrasyon ve hareketleri hissetmek açısından önem kazanır. Aynı zamanda hareketin içinde olmak,
hissetmek, imgeleme yapmak beyni, günlük hayattan uzaklaştırdığı için de rehabilite edici ve rahatlatıcı
bir etki de sağlamaktadır.

2) NEFES
Solunum Pilates metodunda çok önemlidir. Joseph Pilates Return to Life kitabında solunumu "kan
dolaşımı ile, ev (beden) temizliği" yapmak olarak açıklamıştır. Oksijen alınımının ve bu oksijenin kan
dolaşımı ile tüm bedenimize taşınmasının önemini kavramıştır. Düzenli tam nefes alma ve tam nefes verme
bunun anahtarıdır. Ayrıca nefes, zihin ve beden arasındaki esas bağdır. Ne yaptığımızın farkında olmak ve
dokular arasındaki oksijen akışını ve ciğerlerimizin kapasitesini geliştirmek için pilateste nefes, her
hareketin içine dahil edilmiştir.
Pilates egzersizlerinde nefes hayati önem taşımaktadır. Nefesin alındığı ve verildiği konumlar, hareketten
harekete dikkatle takip edilmelidir,çalıştırılacak bolgeye ve amaca uygun olarak nefes dengelenır. Nefesin
alınışı burundan içeri akarcasına derin  ve verilişi ise ağızdan sıcak ve soğuk nefes çalışlmasına gore sesli
veya iç geçirircesine olmalıdır.

"Hayatın ilk ve son hareketidir nefes almak." -Joseph Pilates

3) KONTROL
Kontrol Bilimi (Contrology), Joseph Pilates'in metodu için tercih ettiği isimdi. Bu, kas kontrolü fikri
üzerine kuruluydu.
Pilates egzersizleri esnasında beden tamamen kontrol altında olmalı. Harekete giriş, hareket süreci ve
çıkış bizim kontrolümüz dahilindeyken, bedeni tamamen hissedebilir ve gözlemleyebiliriz.

"Pilates Metodu, size bedeninizin kontrolünü ele almayı öğretir, onun insafına kalmayı değil..!"

4) MERKEZLEME
Bedeninizin kontrolünü ele alabilmek için bir başlangıç noktasına gereksinim vardır: Merkez.
Merkez; Pilates Metodunun odak noktasıdır. Bedenin merkezindeki kas grupları: Karın, alt ve üst sırt,
kalçalar ve iç uyluklardır.
Pilates bu grubu "Powerhouse" olarak adlandırmıştır. Yani Elektrik Santrali.
Tüm hareketler bu santraldeki kaslardan birinden başlamalı ve uzuvlara doğru akmalıdır.
Pilates hareketlerinde merkez (günlük hayatın aksine kolların bacakların kullanımının dışında) karnımızı, alt
sırtımızı ve kalçamızı çevreleyen bölge (enerji santrali), pelvik bölgedir.

5) AKICILIK
Pilates egzersizleri kendi içinde bir sisteme ve akıcılığa sahiptir, hareketlerde keskin geçişler ve sertlikler
yoktur. Hareketler sürekli ve ağır akan devinimler halinde ve kontrollü olarak yapılır.
Pilates, hareketlerin en üst seviyede faydalı olabilmesi için, hareketler arasında uygun geçişlerle akıcılığı
hedefler. Bir kez akıcılık sağlandığında, egzersizler kuvvet ve dayanıklılık inşa etmeye başlarlar.
Bir başka deyişle Pilates tekniği, merkezde üretilen enerjinin, hareketleri koordine etmesi gerektiğini
söyler: Pilates güçlü bir çekirdekten dışarı doğru akan harekettir.

6) KESİNLİK
Kesinlik, "doğru pilates" için gereklidir. Çalıştığınız her seferde hareketleri düzeltmeye konsantre olun.
Pilates egzersizlerini uygularken hareketlerin kesin ve net olmasına dikkat etmeliyiz, buradakı amaç
hareketin hakkını vermektir. Vücuttaki kesinlik ve kontrol azaldığında pilates kendi içindeki bütünlükten
uzaklaşmaya başlar. Hata yapmak, egzersizlerin yaşamsal faydalarını azaltır.

"Kesinliği, ikinci doğanız haline getirin, bir erdem ve hareket tasarrufu olarak günlük hayatınıza taşıyın."
-Joseph Pilates

Instagram'da takip et:
@gokturkpilates
          (0535) 298 94 32        .              .       gokturkpilates@gmail.com