Pilates Terimleri Sözlüğü
Abdüksiyon (Abduction) Bedeninizin merkezinden dışarı doğru meydana gelen kas kasılmasıdır.

Adüksiyon (Adduction) Bedeninizin merkezine doğru meydana gelen kas kasılmasıdır.

Bağdoku (Ligament) Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isim.

Beden-Zihin Bağlantısı (Body-Mind connection) Zihnin, bedenin yaptığı hareketlere odaklanması.
Batı'nın ve Doğu'nun fitness'a olan yaklaşımlarının harmanlanmasıdır. Batı; dinamik, vurgulayıcı şekilde
hareketli, güçlü, kas yapıcı iken, Doğu; sabit, esnekliğe odaklanan, sakin ve bekleme ağırlıklıdır. Beden
ve zihin çatışmamalı, uyum içinde çalışmalıdırlar.

Biseps (Biceps) Üst kol kası. Pazu.

Cadillac Daha ayrıntılı egzersiz çalışmalarında kullanılan, ek özelliklere sahip, yerçekimine karşı çalışılan
trapez masası.

C-Eğrisi (C-Curve) Omurganın ‘C’ fleksiyonundayken aldığı durum. C şeklinde bükülmesi.

Disk (Disk) İki omur arasındaki kıkırdak ya da omurları birbirine birleştiren ana madde.

Eksantrik (Eccentric) Kası uzatan egzersiz.

Ekstansiyon (Extension) Kaslarınızı kullanarak uzvunuzu güçlendirmek.

Fleksiyon (Eng:Flexion) Kasları esnetmek.

Hiperekstansiyon (Hyperextension) Uzvunuzu normal duruşundan daha fazla esneterek
güçlendirmek.

Hundred Karnı güçlendiren, dayanıklılık ve koordinasyon veren klasikleşmiş Pilates hareketi.

Koksiks (Tailbone,Coccyx) Kuyruk kemiği. Omurganın en alt kemiği.

Konsantrik (Concentric) Kası kısaltan egzersiz.

Kontrol Bilimi (Contrology) Joseph Pilates'in egzersiz metoduna verdiği orjinal isim. Şimdi popüler
olarak 'Pilates' ismi tercih edilmektedir.

Kuadriseps (Quadriceps) Üst ön bacak kası. Büyük medial, büyük intermedyus, büyük lateral ve rek-
tus femur adlı dört kasın birleşmesinden meydana gelir.

Lomber (Lumbar) Omurganın bel bölümü.

Mat Üzerinde yer egzersizleri gibi birçok hareketin uygulanıldığı, Pilates'in en temel ve gerekli olan
aparatı, minder.

Nötr Omurga (Neutral Spine) Hareketi uygularken omurganızın, yere bastırmadan veya dışarı doğru
çıkarmadan doğal halinde olması.

Omurga (Spine) Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik
eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği.

Paralel Bacak ve ayak uyumu konusunda ayaklarınızın ve dizlerinizin aynı yönü göstermesi.

Pelvik stabilite Kalça bölgesinin doğru kullanılması.

Pelvis Leğen kemiği.

Powerhouse (Merkez) Joseph Pilates'in gövdemizin merkezi için kullandığı terimdir. Bu bölge karın
kaslarını, pelvis bölgesini, kalçaları ve alt sırtı kapsar.

Reformer Yaylar, kayışlar ve kasnaklar gibi yardımcılar içeren, oturabildiğiniz, dizüstü veya ayakta
durabildiğiniz, yüzüstü, sırtüstü veya yan yatabildiğiniz, kayan bir platformdan oluşan komplike bir
makinedir.

Rektus Abdominis (Rectus Abdominis) Midenin altındaki kaslardır. Çalıştırıldığında tümsek
görünümünü verir.

Rotasyon Merkezi bir eksen etrafında dönmek. İçe dönme hareketine iç rotasyon, dışa dönme
hareketine dış rotasyon denir.

Sakrum (Sacrum) 5 boğumdan oluşan kuyruk sokumu kemiği.

Skapula (Scapula) Kürek kemiği.

Servikal Boynu kulanarak yapılan egzersiz.

Sihirli Çember (Magic Circle) Pilates'te kullanılan basit bir izometrik alet. Bu kulplu esnek çember,
özellikle kolları ve iç uylukları çalıştırmak için kullanılır.

Supine Sırtüstü yatay uzanma.

Prone Yüzükoyun yatay uzanma.

Table top Sırt üstü uzanmış pozisyonda dizler bükülü, bacaklar yukarda duruş. Sanki kalça bitiminde 90
derecelik bir masa varmış gibi diz altı yere paralel.

Tendon- Kası kemiğe bağlayan, esnek ve fibröz doku.

Toraks (Thoracic) Toplam 37 kemikten oluşan göğüs kafesi.

Transversus Abdominis En derin tabakadaki karın kasları.

Triceps Üst kolun arkasında, dirseğe kadar uzanan kaslar.

Vertebra Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri; omur.

Klasik Pilates (Classical Pilates) Joseph Pilates'in geleneksel metoduna ve egzersizlerine sıkı sıkıya
bağlı yapılan Pilates çalışması.

Modern Pilates (Contemporary Pilates) Egzersiz alanında her daim gelişen bilimsel ve tekniksel
yenilikleri de içeren Pilates çalışması.

Pilates Topu (Pilates Fitness Ball) Büyüklüğü 55-75cm arası değişen egzersiz topu, stabilite topu.

Instagram'da takip et:
@gokturkpilates
          (0535) 298 94 32        .              .       gokturkpilates@gmail.com